Destruction

Help in times of need

Ved massedød i merd, behov for nødslakt og destruksjon av fisk, har vi det riktige utstyret for å håndtere fisken i henhold til gjeldende regelverk.

Våre spesialfartøy er rigget for håndtering av beredskapsoppdrag i oppdrettsnæringen, og opererer langs hele kysten. Fartøyene destruerer og ensilerer, svært effektivt, både levende og død fisk.

I tett samarbeid med lokale myndigheter, sikrer vi at smittefare, dyrevelferd og andre viktige forhold ivaretas.