VIKTIG DOM I HØYESTERETT


Høyesterett slår fast at Norges Sildesalgslag (Sildelaget) misbrukte sin makt og gikk ut over sine fullmakter da de stanset fisket etter tobis.  Høyesterett dømmer Sildelaget og staten til å betale tilbake rundt 2,5 millioner kroner i saksomkostninger samt inndratt fangstverdi knyttet til levering av tobis fra båten Themis – til sammen rundt 4 millioner kroner.  Pengene er langt mindre viktige enn prinsippene i dommen.

Dommen slår fast at Themis og Pelagia ikke hadde plikt til å rette seg etter det ulovlige vedtaket om å nekte omsetning av tobis fangsten. Det er åpenbart at politianmeldelsen som Sildelaget innleverte mot Pelagia i forbindelse med lossing av tobis heller ikke har noen rettslige holdepunkter. Pelagia forventer en beklagelse fra Sildelaget for påført urett og at de nå trekker anmeldelsen tilbake som en konsekvens av et fullstendig tap i Høyesterett.

Høyesterett har levert en enstemmig dom.  Det er sentralt i dommen at selv et monopol ikke kan gå ut over gjeldende norske lover og heller ikke de forutsetninger som var lagt til grunn for den loven som gir monopolet beskyttelse.  Det er dessverre beskrivende at Nærings- og fiskeridepartementet i en årrekke ukritisk har støttet Sildelagets beslutninger som har til formål å øke førstehåndsprisen selv om det svekker industriens muligheter til utvikling av større verdier. Departementet støttet Sildelaget også i denne saken, noe som er årsaken til at Pelagia har vunnet 5-0 mot staten Norge i Høyesterett.

Det er ikke et mål for Pelagia å vinne mot staten Norge, men å bidra til at staten Norge tilrettelegger for en størst mulig verdiskapning av fiskeriressursene for fremtiden. Holdning til verdiskapning må endres hos de ansatte og den politiske ledelse i departementet.  Rammevilkårene for hele verdikjeden må tilrettelegges for størst mulig verdiskaping.  Sildelagets makt i verdikjeden er ikke fremtiden i en slik strategi. Sildelaget er etterdønningen av samvirkelag som ble innført for å beskytte fiskere i de vanskelige markedsforholdene i årene etter 1. verdenskrig.  Det er lenge siden den krigen sluttet, men krigen for å avvikle de korrigerende tiltakene pågår fortsatt. Pelagia håper at myndighetene i større grad fremover vil lytte til industriens utfordringer og sørge for fjerning av urimelige, konkurransevridende, verdiødeleggende regler som Sildelaget har innført.

Norges Sildesalgslag bør bli avviklet, eller som et minimum bli et balansert verktøy med felles kontroll i verdikjeden for optimalisering av verdiskapning av våre felles pelagiske fiskeriressurser. Jo før vi gjør det jo bedre muligheter har vi for fremtiden for norsk pelagisk næring.

 

Egil Magne Haugstad

CEO

 

Download “Dom.pdf” 627 KB