Høyesteretts ankeutvalg har godkjent behandling av anke

Pelagia har fått tilbakemelding fra Høyesteretts ankeutvalg, som har besluttet å fremme vår anke til behandling i Høyesterett. I den forbindelse uttaler CEO i Pelagia Egil Magne Haugstad følgende:

“At Høyesterett vil behandle den såkalte “Themis”-saken viser at de er enige med oss i at saken har stor prinsipiell interesse.  Høyesterett vil dermed vurdere om Norges Sildesalgslag kan treffe vedtak som begrenset norsk industri sin mulighet til å konkurrere om å få kjøpt utenlandsk råstoff.  Det har stor betydning for fremtiden om norsk industri kan konkurrere og få til en utvikling uten å være begrenset av et monopol som ikke tenker helhetlig, men kun på egne interesser.   For norsk fiskeindustri, inkludert flåten, bør etter Pelagia sitt syn total verdiskapning i Norge være retningsgivende. Dette slik også Fiskesalslagsloven pålegger Sildelaget å følge, men som de i praksis motarbeider.

Den saken Høyesterett skal behandle gjelder tobis, men Sildelaget har for eksempel også alltid nedlagt forbud mot å inngå avtaler med utenlandsk flåte på for eksempel nordsjøsild frem til 1. juli.  Det vil si at i den viktige sesongen som pågår nå har vi i realiteten et forbud av monopolet mot å konkurrere om råstoff fra utenlandsk flåte.  At Sildelaget dikterer handelsvilkår på vikarierende grunnlag som ikke er akseptable for kjøpere og selgere er åpenbart noe som hører til på historiens skraphaug.”