Careers

Ledige stillinger ved 2 av våre avdelinger i Egersund: Prosessoperatør Egersund 2019

Ledige stillinger ved vår avdeling Pelagia Måløy Sildoljefabrikk: Prosessoperatør-mekaniker- Pelagia Måløy Sildoljefabrikk 130519

Mekaniker søkes til vår avdeling Pelagia Måløy: utlysning Mekaniker Pelagia Måløy – 2019

Kaioperatør ønskes til vår avdeling Bodø Sildoljefabrikk: Pelagia Bodø Sildoljefabrikk kaioperatør 260419

 

 

Please note:

We hire only through direct contact with applicants.